• T4. Th5 29th, 2024

top 50 nhà cái

Trò chơi slot phổ biến

Xu hướng của vàng quý trên mạng, xu hướng gần đây

Byawei

Th5 3, 2024

Xu hướng vàng quý trên mạng: xu hướng gần đây và tương lai

xu hướng gần đây

Gần đây, giá bạc quý trên Internet là dao động lớn hơn. Trong vài tuần qua, giá bạc đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng từ khoảng 18 đô la một ounce lên tới 20 đô la do tăng nhu cầu về bạc để bảo vệ lạm phát và lo lắng về sự chậm trễ của nền kinh tế.

tác nhân

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng của bạc quý trên mạng. Những yếu tố này bao gồm:

Lạm phát: bạc thường được coi là một biện hộ cho lạm phát, có nghĩa là khi dự báo lạm phát tăng lên, giá bạc thường tăng lên.

Tăng trưởng kinh tế: sự chậm phát triển kinh tế sẽ làm tăng nhu cầu bạc vì các nhà đầu tư xem bạc như một tài sản an toàn.

Tỷ giá hối đoái của đồng đô la: tỷ giá hối đoái của đồng đô la thường làm cho giá bạc giảm vì nó làm cho bạc trở nên đắt hơn đối với người mua các loại tiền tệ khác.

tương lai

Các nhà phân tích không đồng tình về tương lai của bạc. Một số nhà phân tích cho rằng giá bạc sẽ tiếp tục tăng, trong khi những nhà phân tích khác cho rằng giá bạc sẽ được điều chỉnh. Nói chung, xu hướng tương lai của bạc phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng lạm phát và tỷ giá hối đoái của đồng đô la.

nhãn:

Kim loại quý

bạc

Giao dịch trực tuyến

Phân tích xu hướng

By awei